บุคลากรงานการเจ้าหน้าที่ 

นางพัชราพรรณ  ศิลกุล
ตำแหน่ง  บุคลากรชำนาญการ / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1151 , 7408


นายศิริชัย  ตาลสุก
ตำแหน่ง  บุคลากรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1150 , 7400


นางยุพารัตน์  รังษีสกรณ์
ตำแหน่ง  บุคลากร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 7407


นางสาวกุลิสรา  ปองเพียร
ตำแหน่ง  บุคลากร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1153


นางดวงณภัทร  ศรีจริยา
ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ 4
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1151 , 7403 


นางสุภาวดี  แจ้งจันทร์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 1117 , 7401

 

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ 056-717116 และโทรภายในธุรการ 7403  /สรรหาและอัตรากำลัง 7401,7402  /สิทธิประโยชน์ 7408  /กองทุน 7405  /วิชาการ 7407

slotuntung slot untung